Archive for the ‘AsiaDVD Kỷ niệm 36 năm viễn xứ – Anh Bằng – Dòng nhạc lưu vong (2011)’ Category

Cả nước đứng lên oai hùng,
cả nước tiến lên không ngừng,
thề toàn dân thương nhau,
lời thề ghi bằng máu,
quật cường đi tranh đấu đuổi quân Tàu,
đuổi lũ ác ôn điên rồ,
cả nước nói lên căm thù,
thù giặc kia vô lương,
thù chủ trương bành trướng,
thù cướp biển quê hương
Ai đã cấm dân hờn quân xâm lăng?
ai đã bắt quân vội vàng đầu hàng?
ai cướp bút anh trên trang nhật báo,
cướp trái tim tôi khi Việt Nam thương đau.
Tổ quốc chúng ta anh hùng,
cả nước đấu tranh kiên cường,
vì tình yêu non sông vì tình yêu nòi giống, vượt sóng đòi biển Đông…

Tác giả: Anh Bằng


Con viết cho ba bài ca của đêm, bài ca mang vết thương thật êm đềm, cạnh con có sách triết Mác Lê Nin, cạnh con có sách triết Mác Lê Nin nhưng trước mặt con tối tăm vô cùng, đờn đau vô cùng, oán hận vô cùng…
Con viết cho ba bài ca của đêm, bài ca mang hết linh hồn dân hiến, bài ca phơi trắng máu huyết quê hương, bài ca chan chứa nước mắt thê lương, Ôi trước mặt con bất công vô vàng dã tâm vô vàng, nghèo đói lầm than…
Từng ngày Việt Nam, Mẹ hiền chan cơm bằng dòng nước mắt, cho con lớn khôn cho con ngước mặt để biết làm người. Con nhớ khôn nguôi công cha nghĩa mẹ đầy cao như núi nhưng khi đến trường con phải hát lời nghịch lý ba ơi…
Con viết cho ba bài ca của đêm, bài ca trong mái tranh nghèo âm thầm, ngoài kia tiếng thét xé nát con tim, ngoài kia vẫn có triết Mác Lê Nin… Con khóc từng đêm, khóc trong im lìm xót thương ruột mềm, buồn đã buồn thêm…
Con viết cho ba bài ca của đêm, bài ca trong mái tranh nghèo âm thầm, ngoài kia tiếng thét xé nát con tim, ngoài kia vẫn có triết Mác Lê Nin… Con khóc từng đêm, khóc trong im lìm xót thương ruột mềm, buồn đã buồn thêm…